Trzeci Maja

Posiekamy garść tych papinków jakubinów na kapustę... o ho?
WOJEWODA.
Oddacie prawdziwą krajowi przysługę....
Scena X.
_CIŻ.
W czasie ostatnich wyrazów Hetmana, powoli z sali redutowej zbliża się Żebrak i obchodzi ich dokoła,_
ŻEBRAK
_(do Hetmana).
_
O grosik jałmużny dla biedaka prosiłbym jaśnie wielmożnego pana! Proszę o grosik jałmużny! Ojczyzna dała ci za przelaną krew braci milion dochodu, daj mi choć grosz.
HETMAN.
Idź precz trutniu!
ŻEBRAK.
Pana wojewody nie proszę dziś, bo wiem, że jeszcze pensya miesięczna od ambasadora nie wpłynęła.
WOJEWODA.
A to łajdak jakiś...
trzebaby go pochwycić! zuchwalec.
HETMAN.
Jakubińskie sztuczki! Jakubiny!
ŻEBRAK
(śmiejąc się).
Jakuby? Jakubiny?... jako żywo, nie znam się z żadnym Jakubem.
Stoję sobie we dnie na ulicy pod latarnią przed Bernardynami i czekam aż mi na niej który z was zaświeci! To dopiero w Polsce będzie jasno! cha! cha!
_(Hetman porywa za szablę i rzuca się za nim). _
_(Żebrak ucieka do redutowej sali)._
_ _
WOJEWODA.
Łapać go! łapać!
HETMAN.
Trzymaj kto w Boga wierzy.
_(Z sali od gry wbiega kilka osób)._
_ _
GRACZ.
Co to jest?
DRUGI.
Co się stało?
HETMAN
_(wraca chowając szablę)._
Uszedł mi... ale tego dojdziemy....
Patrzcie panowie, latarniami nas już straszą, senatorów rzeczypospolitej, służki Kołłątaja! Wszystko to sprawy klubistów, patryotów, pieczeniarzy.
Trzeba raz temu sejmowi i tym spiskom koniec położyć!
_(Gromadzą się na przedzie sceny, rozmawiając żywo)._
_ _
_Zasłona, spada._
_ _
KONIEC AKTU PIERWSZEGO.
AKT II.
_Teatr przedstawia salonik wytworny w smaku XVII wieku. Drzwi od przedpokoju w głębi, wprawo drugie do gabinetu Wojewody, wlewo trzecie do pokojów Księżnej, jego córki.
Stół, kanapa, sofa, kilkanaście krzeseł białych ze złotem. Na ścianach źwierciadła i portrety._
_ _
Scena I.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>