Trzeci Maja


A no — nic, to nasz pan Kierdej, co nam go Małachowski przysyła... Chwała Bogu!
Scena VII.
_ _
_CIŻ — KIERDEJ wchodzi, kłania się i przybliża do Kilińskiego. KIRDEJ.
_
_ _
Jak się ma szanowny obywatel Kiliński... Czyś mnie pan poznał?
KILIŃSKI.
(_witając się)._
_A _jakże panie pośle...
(_wskakuje, ręką)_
Mamy honor gdy nas to szczęście spotyka, prezentować panu posłowi obywateli a panów braci mych, p. Morawskiego od topora, p. Tomańskiego od młota, p.
Dąbskiego od hebla... wszystko obywatele godni, a ja, pokorny sługa, od szydła i dratwy.. ewentualnie zaś, choćby i od szabli...
_(wszyscy kłaniają się i otaczają go kołem).
_
_ _
KIERDEJ.
_(ogląda się i wskakuje żebraka). _
A... ten...
ŻEBRAK.
A ja, mości dobrodzieju... jestem też obywatelem od torby i kija...
nie gorszy od innych i na coś się przydam, bo dużo się włóczę i wiele gadam — a jak trzeba milczę jak pień.
KIERDEJ.
_(do Kilińskiego)._
Co to za jeden?
_(szepcze mu coś na ucho._.. _potem głośno:)_
To nasz!
KIERDEJ.
Mości panowie obywatele a bracia...
przychodzę tu do Ichmościów nie z własnej woli, ale wydelegowany od wybranych z narodu do stanowienia praw... przemawiam do was, jako do nowych obywateli ojczyzny..
MORAWSKI.
Słuchamy ochotnie rozkazów — mówcie, panie pośle, prosimy...
KIRDEJ.
O wspólne dobro nam chodzi, nasze i wasze...
Gdy krajowi dobrze będzie, wszystkim jego dzieciom także się poprawi... W imie rzeczypospolitej mam do was prośbę, współobywatele.
Lat oto cztery pracują ludzie nad poczciwemi prawami, których im źli i przewrotni przeczą i ogłaszać przeszkadzają. Dosyć czasu zmarnowano... pora temu koniec położyć.
MORAWSKI.
A no — i dobra pora...
KILIŃSKI.
To pewna...
KIERDEJ.
Tymczasem nieprzyjaciele dopuścić niechcą ogłoszenia prawa, które nas ocalić może i odgrażają się...
Czyż uczciwi ludzie siły po sobie mieć nie będą?
TOMAŃSKI.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>