Trzeci Maja


Staniemy wszyscy na zawołanie, jako jeden... do nogi. Na Boga się klniemy... tylko mówcie, kiedy?
KIERDEJ.
_(ciszej).
_
Panowie obywatele — jutro ma być ogłoszoną konstytucya — Trzymaliśmy w tajemnicy, ale już podobno ją zwietrzono. Zlecą się wraże duchy aby jej nie dopuścić...
Trzeba im pokazać, że i nas też jest gromada... Marszałek was prosi na jutro, na rano, jako świt — Kto żywy, kto dobry Polak... Magistrat... cechy, panowie majstrowie, czeladź...
prosimy na zamek... Otoczcie Sejm, piersiami zasłońcie nas jako wałem, a nie waży się nikt przystąpić i nikt wystąpić...
WSZYSCY.
Staniemy jak jeden — Gotowiśmy!..
KILIŃSKI.
A z czem przychodzić? boć nie z gołemi rękami? pożal się Boże!
KIERDEJ.
Z gołemi! tak, panowie obywatele. Staniecie nie do boju, ale na świadectwo prawdzie...
nie będziemy siły innej potrzebowali nad tą jaką nam da poparcie ludu... nikt na nas nie będzie się śmiał targnąć...
Wyjdźcie uroczyście z chorągwiami, jak na powitanie wielkiego gościa odrodzonej ojczyzny naszej!
WSZYSCY.
Niech żyje król z narodem! Naród z królem! Vivat!
KIERDEJ.
Cicho na Boga! dziś to jeszcze tajemnicą być powinno, jutro dzień zmartwychwstania, radości, wesela...
_(milczenie). _
Zatem możemy na was rachować...
WSZYSCY.
Tak! tak !
pójdziemy ! pójdziemy wszyscy!
KILIŃSKI.
O czwartej rano stanie nas dwadzieścia tysięcy na zamku... i nie ustąpimy aż nowa konstytucya ogłoszoną zostanie...
KIERDEJ.
Wielkie to dzieło wspólnem, waszem też będzie dziełem... przyłóżcie i wy doń rękę...
A zatem — słowo — milczenie! hasło — Polska niepodległa...
(_podaje rękę z kolei)_
_ _— Do widzenia panowie obywatele... do widzenia... jutro...
MORAWSKI.
Stawim się.
WSZYSCY.
Do jutra! do jutra!..
KILIŃSKI.
A teraz panowie, rozejdżmy się po jednemu... nie kupą... każdy w swą stronę, jakby nigdy nic...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>